Kiitos tuesta ja luottamuksesta

On viimeisen vaalityöpäivän ilta, oikeastaan on jo yö. Saimme olla Anna-Kaija vaimon kanssa hetken läheisten ystävien luona iltateellä. Oli tarpeen hetkeksi pysähtyä ystävien kanssa peilailemaan mielessä liikkuvia tuntoja, nyt kun vaalityön loppukiri on ohitse. Tunnelmat ovat odottavat ja innostuneet. Tunnen valtavaa tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta kun ajattelen tätä joukkuetta, joka on kuukausia tehnyt määrätietoista ja positiivista […]

Virtaa arkeen – ylös, ulos ja liikkumaan hiihtolomalla :)

On hiihtoloman aika. Se antaa monille perheille mahdollisuuden yhdessäoloon, ulkoiluun ja liikuntaan. Pysähdys koulutyön keskellä tulee lapsille varmasti tarpeeseen. Itse tunnen tarvetta saada olla kiireettömästi lasten ja puolison kanssa meille rakkaissa mökkimaisemissa Syötteellä. Odotan erityisesti mahdollisuutta hiihtoon ja muuhun liikuntaan. Löysin liikunnan ilon vasta keski-ikäisenä. Se on antanut minulle aivan uudenlaista jaksamista arjen haasteisiin. Haluan […]

Hyvää naistenpäivää!

Nainen on kaunis sana. Se on myös voimakas sana, sillä se herättää paljon tunteita. Se on hyvin merkityksellinen ja kiehtova sana. Minulle se on myös sananakin äärimmäisen arvokas.  Naisen logiikka, naisen tunteet, naisen monimutkaisuus, naisen hormoonit ja niin edelleen. Keskustelun aiheita riittää kun naista analysoidaan. Sosiaalisessa mediassakin on joskus levinnyt kuva oppaasta joka lupaa; opi […]

Eipä tympäse mikään!

Ylen vaalikone kysyi monenlaisiin asioihin mielipiteitä. Jotkut kysymykset tekivät rinnastuksia ja vastakkainasetteluja. Yksi rinnastus oli rikkaus ja onnellisuus. Kysyttiin onko kaikilla tasapuolinen mahdollisuus rikkauteen ja onnellisuuteen. Ei sinänsä mikään erikoinen asettelu yhteiskunnassamme, mutta kyllä se ajatuksellisesti menee mielestäni kovasti pieleen. Se ruokkii tyytymättömyyttä olemassa olevaan. Tiedän monella olevan siihen myös aihetta, suoranaista köyhyyttäkin kohdataan, mutta […]

Lapsiperheissä ja yrittäjyydessä Oulun tulevaisuus

Olen sitä mieltä, että Oulun tulevaisuuden kannalta on tärkeää satsata perheiden hyvinvointiin. Kaikessa päätöksenteossa tulee arvioida niiden vaikutus lasten ja nuorten elämään. Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallisen kasvualustan. Hyvät lapsiperheiden palvelut vaikuttavat osaltaan siihen, että kaupunkimme säilyy ikärakenteeltaan nuorena. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja tehnyt ensihoitotyötä yli kymmenen vuotta. Olen hoitanut tuhansia ensihoitotehtäviä ja tottunut kohtaamaan […]

Luottamuksen arvoisesti

Kuntavaalikokemus oli myönteinen. Olin nyt ensimmäistä kertaa Oulussa ehdokkaana. 90-luvulla olen ollut kolme kertaa ehdolla kunnallisvaaleissa Ylikiimingissä ja tullut niissä valituksi. Mukava, että läpimeno toteutui näissäkin vaaleissa, pääsen vaikuttamaan kotikaupungin tulevaisuuteen. Nöyrä kiitos tästä vielä kaikille tukijoille! Saamani luottamus velvoittaa toimimaan luottamuksen arvoisesti. Luottamus on lupausten lunastamista. Vaaleissa en yksityiskohtaisia lupauksia antanut, mutta jotakin kuitenkin. […]

Vastuullisuutta lupasimme – nyt sitä kysytään!

Maanantaina 11.12.2017 Oulun kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2018 talousarviosta. Se on kaupunginjohtajan ja johtavien viranhaltijoiden tekemä esitys tuloista ja menoista. Kaikkien ryhmien hyväksymien pelisääntöjen mukaisesti, eri poliittiset ryhmät ja valtuutetut ovat tuoneet muutosesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ne on hallituksessa käsitelty ja viety eteenpäin valtuuston päätettäväksi. Olen esittänyt, yhdessä kokoomuksen ryhmän kanssa, talousarvion käsittelyn aikana vakavan huoleni siitä, […]

Lapsivihamielinen perheenisä?

Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina, kuulimme jälleen värikkään keskustelun Salonpään kouluratkaisusta. Se oli jatkumo ja ehkäpä viimein päätös koko valtuustokautta leimanneelle keskustelulle yhden kaupinginosan lähikouluratkaisuista. Synkkää väriä puheenvuoroissa edusti erään valtuutetun syytös lapsivihamielisyydestä kanssavaltuutettuja kohtaan, jotka olivat sitä mieltä, että Salonpäähän rakennettaisiin uusi koulu 0-2 luokkalaisille ja 3-6 luokkalaiset kävisivät 3 km päässä olevassa Niemenrannan lähikoulussa. […]

Oulusta ykkönen

Kau­pun­gis­tu­mis­ke­hi­tys on voi­ma­kas­ta. Se on jat­ku­nut sa­man­lai­se­na kau­an riip­pu­mat­ta sii­tä, mikä puo­lue on ol­lut pää­vas­tuus­sa po­li­tii­kan si­säl­lös­tä.  Osa suo­ma­lai­sis­ta löy­tää paik­kan­sa edel­leen maa­seu­dul­ta, mut­ta yhä use­am­pi luon­te­vas­ti kau­pun­gis­ta. On ikä­vää, kun usein täs­tä ih­mis­ten omas­ta va­lin­nas­ta teh­dään mie­li­ku­vis­sa ne­ga­tii­vi­nen asia.  Vas­tak­kai­na­set­te­lua ei tar­vi­ta. Ou­lu on mo­ni­muo­toi­nen kau­pun­ki ydin­kes­kuk­sen li­säk­si maa­seu­tu­mai­si­neen kau­pun­gi­no­si­neen. Ou­lu ei kil­pai­le maa­seu­dun […]

Kilpalaulanta rahanjaosta kiihtyy

Vihreiden Ville Niinistö puolusti A-studiossa perustulomallia, jota hän kutsui kustannusneutraaliksi nykyiseen järjestelmään verrattuna. Samalla hän myönsi, että opiskelijoiden tuki kuitenkin nousisi nykyisestä 250 eurosta 560 euroon kuukaudessa. Vasemmistoliiton Li Andersson totesi vasta IS:n haastattelussa, että puolue tavoittelee vähintään 800 euron perustuloa, mihin ei vielä kuulu asumistuki. Yhteistä näille vihervasemmiston ehdotuksille on, että ne sisältävät aimo […]