Sami Pikkuaho

Sami Pikkuaho

Politiikan on perustuttava kestäviin arvoihin

Maamme poliittisessa päätöksenteossa on viime vuosina ja vuosikymmeninä tehty linjauksia, jotka eivät valitettavasti rakennu kestävien arvojen varaan. Hyvien arvojen unohtuminen näkyy päätöksenteon lisäksi myös laajemmin. Harmillisen usein arvoista ihannoidaan yksilökeskeisyyttä ja itsekkyyttä. Tämä näkyy niin, että välittämisen ja lähimmäisestä huolehtimisen tilalle on enenevässä määrin tullut rauhattomuus, välinpitämättömyys ja oman hyvän itsekäs kartuttaminen.


Arvoista on tärkeää puhua aina – mutta erityisesti nyt eduskuntavaalien alla – sillä ne ohjaavat jokaisen ihmisen ja päätöksentekijän toimintaa. Silloin kun päätöksenteko pohjautuu kestäviin arvoihin, ratkaisut ovat kestäviä ja yhteistä hyvää rakentavia. Sen sijaan pinnallisiin ja ohimeneviin arvoihin nojaava politiikka saa aikaan epäsopua ja pahoinvointia.

Päätöksenteossa tarvitaan nyt niitä pysyviä, terveitä arvoja, joiden varaan isänmaatamme on rakennettu vuosisatojen ajan. On korostettava luonnollisen avioliiton kunnioitusta perheen perustana, kristillisiä perusarvoja sekä uskonnon vapautta ja isänmaallisuuden vaalimista. Perheet esimerkiksi ovat yhteiskunnan tärkeitä tukipilareita, joiden hyvinvointi näkyy suoraan koko kansakunnan menestyksenä.

Koti, uskonto ja isänmaa ovat kestäviä arvoja, joiden varaan on hyvä rakentaa Suomen tulevaisuutta jatkossakin. Kestävät arvot eivät tarkoita taantumusta, vaan turvallisuutta ja kestävyyttä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa ei pidetä riittävästi esillä näitä kestäviä arvoja. Niiden puolesta on tehtävä rakentavaa, rohkeaa ja määrätietoista työtä.